Част от референтните обекти, в които успешно сме извършвали строително-монтажни дейности за последните 5 години:

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД:
• Изграждане на новите инсталации - Каталитичен реформинг; Газова сяра; Автоматизирана автоналивна естакада за светли горива; Изомеризация на Н-бутан; Единна операторна зала; Инсталация ХО (Хидроочистка) -5 и ХОБ (обезсерване на бензина) -1; Сярно-кисело алкилиране; Нови резервоарни паркове - 6 бр. по 20 хиляди тона и 8 бр. по 5 хиляди тона.
• Реконструкция и модернизация на инсталации: Каталитичен крекинг; Факелни системи и нов факел Z-1101; АД( Атмосферна дестилация) -5 и ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) -1; Изграждане на автоматизирана система за управление на технически процеси в Каталитичен крекинг; Монтаж на измервателни устройства за свежа вода; Подмяна схемите за сигнализация и монтаж на операторски станции в ХО-1,3.

"Лукойл Технолоджи сервисиз България" ЕООД
• Кабелна оптична мрежа за управление на технологични процеси в Лукойл Нефтохим Бургас

"Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД
• КА-3 пълна подмяна на екранна система, подмяна водоспускова система и подмяна на горелки
• КА-2 – РиМ по проект на "Тотема" Сф за подмяна на екранна система, барабан, водоспускова система, хладен и горещ пакет
• КА-8 - частична подмяна но водоспускова система, обследване на метала и отстраняване на дефекти
• КА-9 - подмяна на главен паропровод
• КА-7 подмяна водоспускова система, частична подмяна на екранна система и пароотводяща система

ТЕЦ "Марица Изток-2"
• Рехабилитация на КА-1-подмяна тръбопроводи за високо налягане и направа термообработка на заварките
• КА-7 - подмяна тръбопроводи високо налягане
• Основен ремонт на КА-12 - ремонт нагревни повърхности

ТЕЦ "Марица Изток-3"
• Подмяна на тръбопроводи по обвръзки на спомагателно оборудване на ТГ-2; Заваряване и термообработка на тръбопроводи за високо налягане в блок №2

Захарни заводи "Горна Оряховица"
• Изработка и монтаж на тръбопроводи за спирт

Топлоцентрала при Захарни заводи "Горна Оряховица"
• Основен ремонт на КА-1,3

Топлофикация София
Подмяна на салникови компенсатори на топлопреносни мрежи

ЦПС на язовир "Ясна поляна"
• Подмяна на тръбопроводи и запорна арматура

"Кумериомед" АД Пирдоп
• Монтаж на скрубер на сяроочистваща инсталация

Строителство МВЕЦ "Мугла", обл.Смолян
• Монтаж тръбопроводи Ø 1020

"Кроношпан България" ЕООД Бургас
• Монтаж на метална конструкция за производствено хале

Военноморска база "Атия"
• Mодмяна палубна настилка на плаващ док

"Несебър Форт Клуб"; "Грийн форт"; "Холидей форт клуб"; "Империал форт клуб"; "Марина ВЮ форт бийч"
• СМР – вътрешни ел. инсталации, метални стълбове и оградни пана