През своята над 20 годишна история, „Козлодуй“ ООД е изпълнявала много проекти, свързани с цялостното обвързване на технологично оборудване. Това включва доставка на материали, заваряване, антикорозионно покритие, контрол на заваръчните съединения и хидравлични изпитания. Чрез многото реализирани тръбопроводи под високо налягане и нефтопроводи, „Козлодуй“ ООД притежава необходимият опит за едно качествено изпълнение.