През годините, „Козлодуй“ ООД е натрупала богат опит в областа на автоматизацията в промишлени обекти. При създаването на звеното по КИП и А през 2001г, във фирмата са привлечени доказани специалисти в тази област. В екипа цари приемственост и разбирателство. Изпълнени са множество обекти с особена важност за нормалната работа на инсталациите на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, между които:
- Подмяна на автоматизираната система за управление на технологичните процеси (АСУТП) в инсталация „Каталитичен Крекинг“;
- Изграждане на резервирана оптична мрежа между единна операторна зала и сателитни операторни зали;
- Монтаж на нивомерни системи на резервоари в съответствие на изискванията на ЗАДС.
- Подмяна на полеви КИП на „Титул 1000“
- Подмяна на полеви КИП на РП“8х5000м³“
- Подмяна на полеви КИП на инсталация „МТБЕ“
- Монтаж и обвръзка на прибори във възел за подгряване на мазут – НТ“Росенец“
- Изграждане на системи за газсигнализация, пожароизвестяване и видеонаблюдение.

Групата по КИП е работила на обекти в цялата страна:
- „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в електроцентрала 4,5MW на биомаса“ в гр.Смолян
- Реконструкция на възел А-102 в Агрополихим АД, гр. Девня
- и др.

Работещите във фирмата специалисти са доказали, и продължават да доказват своите професионализъм и компетентност при изпълнението на всеки следващ обект. Фирмата е желан и търсен партньор при изпълнение на специфични задачи.