„Козлодуй“ ООД извършва монтаж на технологично оборудване от най-различен тип, като това включва цялостен инженеринг, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация. С много реализирани проекти, екипът на фирмата притежава необходимия опит и ноу хау, за да бъдат изпълнени качествено и в срок поставените задачи.

Козлодуй ООД успешно е монтирала оборудване в много от големите предприятия в България, в това число Лукойл Нефтохим Бургас, Агрополихим, Аурубис, ТЕЦ Марица изток 2, ТЕЦ Марица изток 3, ТЕЦ Бургас, ТЕЦ Сливен и много други.