През 2009 година "Козлодуй" ООД взема решение да придобие нова производствена база, която да отговаря на повишаващите се изисквания на клиентите и за по-добро реализиране на спечелените проекти. Общата площ надхвърля 4000 квадратни метра, от които над 500 закрита производствена част.

Разполагаме и със собствено специализирано оборудване, което е предпоставка за постигане на една от най-важните ни цели - качествено изпълнение в срок с поетите ангажименти.

"Козлодуй" ООД разполага с квалифициран персонал, специализиран в производството и асемблирането на продукти по зададени от клиентите ни параметри в следните категории:
- Съдове под налягане
- Топлообменници
- Тръбни комплекти
- Индустриални котли и др.

За да се справяме в условията на конкурентна среда сме инвестирали допълнителни средства в закупуването на транспортни средства и механизация, които да подпомагат производствените задачи.

Това допълнително улеснява нашата мобилност и съкращава сроковете за мобилизация на персонала.