Паралелно със създаването на групата по част КИП и А е създадена и група работеща по част Електро. Изпълнените обекти са в сферата на промишленото и гражданско строителство, както и в областа на възобновяемите енергийни източници.

Между изпълнените обекти могат да се отбележат:
- Подмяна на електрозадвижки в рез. Парк „РП 2/2“ – Лукойл Нефтохим Бургас АД;
- Технологичен АВР между помпи с поз. П1, П2, П3 и П4 във ВБ-8 – Лукойл Нефтохим Бургас АД;
- Ремонт и изграждане на нови заземителни и мълниезащитни инсталации на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД;
- Ремонт и изграждане на нови осветителни инсталации на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД;
- Полагане на кабели 6kV и обвръзка към съоръжения;
- Изграждане на система за електрически обогрев на тръбопроводи;
- Изграждане на вътрешни инсталации в „Банка ДСК“ клон Лукойл;
- Монтаж на заземителна инсталация на тръбопроводи по технологична естакада кл.100 в Агрополихим АД, гр. Девня;
- Монтаж на осветителна инсталация на Котел за изгаряне на биомаса в Топлофикация Бургас;
- Обвръзка на кабели в фотоволтаична централа 1MW до с.Дебелт, обл.Бургас;
- Изграждане на вътрешни инсталации в обекти на „Форт Нокс“ в к.к.Слънчев бряг, гр.Св.Влас и гр.София.

В „Козлодуй“ ООД работят специалисти с желание за нови знания и развитие в професионална насока.